Copyright 2019 - Comhaltas Ceoltóirí Éireann Craobh Loch gCarman

The Team

paddy berry

Paddy Berry, An Cathaoirleach / Chairman

+ An t-Uachtarán / President

 

Matt Murphy, Leas-Cathaoirleach / Vice Chairman + Co Board Delegate

Niall McGuigan, Rúnaí / Secretary

Cllr Ger Carthy, County Council Liaison Officer

Eve Kelly, Cistóir / Treasurer

Rónán Ó Béara, Asst Treasurer

Sarah Ní Bhuilghéaire & Aisling Ní Fhiannaigh, Oifigí na nÓgYouth Officers

Senan O'Reilly, Oifigeach Caidreamh PoiblíPRO

Darren Ó Ceallaigh, Leas Oifigeach Caidreamh Poiblí / Asst PRO

Barbara Walsh, Co Board Delegate

Kathy Bolger, Designated Liaison Person

Bernie Ní Bhriain, Treoraí na Gaeilge / Irish Language Officer

Phil Berry, Iniúchóir / Auditor

Brian Quirke, Ciara O'Grady, Denise Feeney, Elaine Keating, Catherine Roche.

Committee2016 2017

f t g m

Comhaltas

Comhaltas Logo

Comhaltas Ceoltóirí Éireann is the largest group involved in the preservation and promotion of Irish traditional music. We’re a non-profit cultural movement with hundreds of local branches around the world, and as you can read in our history we’ve been working for the cause of Irish music since the middle of the last century (1951 to be precise). Our efforts continue with increasing zeal as the movement launches itself into the 21st century.

Comhaltas: Séisiún

An Tobar: Ionad Gaeilge agus Cultúir

medium

Is Ionad Gaeilge agus Cultúir é An Tobar atá suite i mBaile Loch Garman. Tá idir eagraíochtaí ceoil, Gaeilge, damhsa agus amhránaíochta lonnaithe ag An Tobar.

www.lochgarman.ie