The Team

paddy berry

Paddy Berry, An Cathaoirleach / Chairman

+ An t-Uachtarán / President

 

Matt Murphy, Leas-Cathaoirleach / Vice Chairman + Co Board Delegate

Niall McGuigan, Rúnaí / Secretary

Cllr Ger Carthy, County Council Liaison Officer

Eve Kelly, Cistóir / Treasurer

Rónán Ó Béara, Asst Treasurer

Sarah Ní Bhuilghéaire & Aisling Ní Fhiannaigh, Oifigí na nÓgYouth Officers

Senan O'Reilly, Oifigeach Caidreamh PoiblíPRO

Darren Ó Ceallaigh, Leas Oifigeach Caidreamh Poiblí / Asst PRO

Barbara Walsh, Co Board Delegate

Kathy Bolger, Designated Liaison Person

Bernie Ní Bhriain, Treoraí na Gaeilge / Irish Language Officer

Phil Berry, Iniúchóir / Auditor

Brian Quirke, Ciara O'Grady, Denise Feeney, Elaine Keating, Catherine Roche.

Committee2016 2017